SymbolYb
Latinskt namnYtterbium
Atomnummer70
Fas6
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa173,04
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,1
Oxidationstal
2, 3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d0 6s2
Densitet [g/cm3]
6,97
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
819
Kokpunkt [°C]
1194
Atomradie [pm]
222
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
34,9
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,155
Upptäckt
1878
Vickershårdhet [MPa]
206
Brinellhårdhet [MPa]
343
Elasticitetsmodul [GPa]
24
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
3,6 · 106
Skjuvmodul [GPa]
9,9
1a jonisationspotential [eV]
6,2542
2a jonisationspotential [eV]
12,188
3e jonisationspotential [eV]
25,03
Stabila isotoper
7
Instabila isotoper
9