SymbolXe
Latinskt namnXenon
Atomnummer54
Fas5
ÄmnesklassÄdelgaser
Relativ atommassa131,29
GruppVIII.A
Oxidationstal
2, 4, 6, 8
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6
Densitet [g/cm3]
0,0058671
Tillstånd
Gas
Smältpunkt [°C]
-111,82
Kokpunkt [°C]
-108,12
Kritisk punkt [°C]
16,62
Kritiskt tryck [MPa]
5,841
Atomradie [pm]
108
Kovalentradie [pm]
130
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
0,00569
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,158
Upptäckt
1898
1a jonisationspotential [eV]
12,1299
2a jonisationspotential [eV]
21,21
3e jonisationspotential [eV]
32,1
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
22