SymbolW
Latinskt namnWolframium
Atomnummer74
Fas6
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa183,85
GruppVI.B
Elektronegativitet
1,9
Oxidationstal
2, 3, 4, 5, 6
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d4 6s2
Densitet [g/cm3]
19,3
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
3387
Kokpunkt [°C]
5660
Atomradie [pm]
193
Kovalentradie [pm]
146
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
174
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,13
Upptäckt
1758
Hårdhet [Mohs skala]
7,5
Vickershårdhet [MPa]
3430
Brinellhårdhet [MPa]
2570
Elasticitetsmodul [GPa]
411
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,8 · 107
Elektrisk resistivitet [10-6Ω.m]
0,0536
Skjuvmodul [GPa]
161
1a jonisationspotential [eV]
7,98
Stabila isotoper
5
Instabila isotoper
16