SymbolBi
Latinskt namnBismuthum
Atomnummer83
Fas6
ÄmnesklassMetaller
Relativ atommassa208,98037
GruppV.A
Elektronegativitet
1,9
Oxidationstal
3, 5
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p3
Densitet [g/cm3]
9,81
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
271,44
Kokpunkt [°C]
1560
Atomradie [pm]
143
Kovalentradie [pm]
146
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
7,87
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,122
Upptäckt
1450
Hårdhet [Mohs skala]
2,5
Brinellhårdhet [MPa]
94,2
Elasticitetsmodul [GPa]
32
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
8,67 · 105
Skjuvmodul [GPa]
12
1a jonisationspotential [eV]
7,289
2a jonisationspotential [eV]
16,687
3e jonisationspotential [eV]
25,559
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
18