SymbolH
Latinskt namnHydrogenium
Atomnummer1
Fas1
ÄmnesklassIcke-metaller
Relativ atommassa1,00794
GruppI.A
Elektronegativitet
2,1
Oxidationstal
-1, 1
Elektronkonfiguration
1s1
Densitet [g/cm3]
0,00008988
Tillstånd
Gas
Smältpunkt [°C]
-259,34
Kokpunkt [°C]
-252,87
Kritisk punkt [°C]
-240,18
Kritiskt tryck [MPa]
1,293
Atomradie [pm]
53
Kovalentradie [pm]
37
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
0,1815
Värmekapacitet [J K-1g-1]
14,304
Upptäckt
1766
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
1