SymbolV
Latinskt namnVanadium
Atomnummer23
Fas4
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa50,9415
GruppV.B
Elektronegativitet
1,6
Oxidationstal
2, 3, 4, 5
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
Densitet [g/cm3]
6,11
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1900
Kokpunkt [°C]
3380
Atomradie [pm]
171
Kovalentradie [pm]
125
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
30,7
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,489
Upptäckt
1801
Hårdhet [Mohs skala]
6-7
Vickershårdhet [MPa]
628
Brinellhårdhet [MPa]
628
Elasticitetsmodul [GPa]
128
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
4 · 106
Skjuvmodul [GPa]
47
1a jonisationspotential [eV]
6,7463
2a jonisationspotential [eV]
14,65
3e jonisationspotential [eV]
29,31
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
5