SymbolU
Latinskt namnUranium
Atomnummer92
Fas7
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa238,0289
GruppVI.B
Elektronegativitet
1,7
Oxidationstal
3, 1, 5, 6
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f3 6d1 7s2
Densitet [g/cm3]
19,03
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1132,3
Kokpunkt [°C]
3900
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
27,6
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,12
Upptäckt
1789
Hårdhet [Mohs skala]
6,0
Vickershårdhet [MPa]
1960
Brinellhårdhet [MPa]
2400
Elasticitetsmodul [GPa]
208
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
3,6 · 10-6
Skjuvmodul [GPa]
111
1a jonisationspotential [eV]
6,1941
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
15