SymbolUus
Latinskt namnUnunseptium
Atomnummer117
Fas7
ÄmnesklassHalogener
Relativ atommassa294
GruppVII.A
Oxidationstal
1, 3
Elektronkonfiguration
5f146d107s27p5
Tillstånd
Solid
Upptäckt
2010
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
2