SymbolTm
Latinskt namnThulium
Atomnummer69
Fas6
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa168,93421
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,2
Oxidationstal
2, 3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f13 5d0 6s2
Densitet [g/cm3]
9,318
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1545
Kokpunkt [°C]
1947
Atomradie [pm]
222
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
16,8
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,16
Upptäckt
1879
Vickershårdhet [MPa]
520
Brinellhårdhet [MPa]
471
Elasticitetsmodul [GPa]
74
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,4 · 106
Skjuvmodul [GPa]
31
1a jonisationspotential [eV]
6,1843
2a jonisationspotential [eV]
12,054
3e jonisationspotential [eV]
26,367
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
17