SymbolTh
Latinskt namnThorium
Atomnummer90
Fas7
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa232,0381
GruppIV.B
Elektronegativitet
1,3
Oxidationstal
4
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f0 6d2 7s2
Densitet [g/cm3]
11,72
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1750
Kokpunkt [°C]
4500
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
54
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,113
Upptäckt
1828
Hårdhet [Mohs skala]
3
Vickershårdhet [MPa]
350
Brinellhårdhet [MPa]
400
Elasticitetsmodul [GPa]
79
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
6,7 · 106
Skjuvmodul [GPa]
31
1a jonisationspotential [eV]
6,08
2a jonisationspotential [eV]
11,504
3e jonisationspotential [eV]
20,003
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
12