SymbolTi
Latinskt namnTitanium
Atomnummer22
Fas4
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa47,88
GruppIV.B
Elektronegativitet
1,5
Oxidationstal
2, 3, 4
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
Densitet [g/cm3]
4,507
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1660
Kokpunkt [°C]
3287
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
21,9
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,523
Upptäckt
1790
Hårdhet [Mohs skala]
6,0
Vickershårdhet [MPa]
970
Brinellhårdhet [MPa]
716
Elasticitetsmodul [GPa]
116
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
2,6 · 106
Elektrisk resistivitet [10-6Ω.m]
0,42
Skjuvmodul [GPa]
44
1a jonisationspotential [eV]
6,8282
2a jonisationspotential [eV]
13,58
3e jonisationspotential [eV]
27,491
Stabila isotoper
5
Instabila isotoper
4