SymbolTb
Latinskt namnTerbium
Atomnummer65
Fas6
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa158,92534
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,2
Oxidationstal
3, 4
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f9 5d0 6s2
Densitet [g/cm3]
8,253
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1360
Kokpunkt [°C]
3123
Atomradie [pm]
225
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
11,1
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,18
Upptäckt
1843
Vickershårdhet [MPa]
863
Brinellhårdhet [MPa]
677
Elasticitetsmodul [GPa]
56
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
8,3 · 105
Skjuvmodul [GPa]
22
1a jonisationspotential [eV]
5,8639
2a jonisationspotential [eV]
11,525
3e jonisationspotential [eV]
21,91
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
23