SymbolSn
Latinskt namnStannum
Atomnummer50
Fas5
ÄmnesklassMetaller
Relativ atommassa118,710
GruppIV.A
Elektronegativitet
1,8
Oxidationstal
2, 4
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2
Densitet [g/cm3]
7,29
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
231,97
Kokpunkt [°C]
2270
Atomradie [pm]
145
Kovalentradie [pm]
141
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
66,6
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,228
Upptäckt
Antiken
Hårdhet [Mohs skala]
1,8
Elasticitetsmodul [GPa]
50
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
8,7 · 106
Elektrisk resistivitet [10-6Ω.m]
0,126
Skjuvmodul [GPa]
18
1a jonisationspotential [eV]
7,3438
2a jonisationspotential [eV]
14,632
3e jonisationspotential [eV]
30,502
Stabila isotoper
10
Instabila isotoper
18