SymbolTe
Latinskt namnTellurium
Atomnummer52
Fas5
ÄmnesklassHalvmetaller
Relativ atommassa127,60
GruppVI.A
Elektronegativitet
2,1
Oxidationstal
-2, 2, 4, 6
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p4
Densitet [g/cm3]
6,25
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
449,5
Kokpunkt [°C]
1100
Atomradie [pm]
123
Kovalentradie [pm]
135
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
2,35
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,202
Upptäckt
1782
Hårdhet [Mohs skala]
2,3
Brinellhårdhet [MPa]
180
Elasticitetsmodul [GPa]
43
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1 · 104
Skjuvmodul [GPa]
16
1a jonisationspotential [eV]
9,0096
2a jonisationspotential [eV]
18,6
3e jonisationspotential [eV]
27,96
Stabila isotoper
8
Instabila isotoper
22