SymbolTc
Latinskt namnTecnetium
Atomnummer43
Fas5
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa98,9063
GruppVII.B
Elektronegativitet
1,9
Oxidationstal
2, 4, 7
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s2
Densitet [g/cm3]
11,56
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
2150
Kokpunkt [°C]
4880
Atomradie [pm]
183
Kovalentradie [pm]
156
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
50,6
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,24
Upptäckt
1937
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
5 · 106
1a jonisationspotential [eV]
7,28
2a jonisationspotential [eV]
15,26
3e jonisationspotential [eV]
29,54
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
22