SymbolTa
Latinskt namnTantalum
Atomnummer73
Fas6
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa180,9479
GruppV.B
Elektronegativitet
1,5
Oxidationstal
5
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d3 6s2
Densitet [g/cm3]
16,654
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
2996
Kokpunkt [°C]
5660
Atomradie [pm]
200
Kovalentradie [pm]
138
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
57,5
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,14
Upptäckt
1802
Hårdhet [Mohs skala]
6,5
Vickershårdhet [MPa]
873
Brinellhårdhet [MPa]
800
Elasticitetsmodul [GPa]
186
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
8,1 · 106
Skjuvmodul [GPa]
69
1a jonisationspotential [eV]
7,89
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
18