SymbolTl
Latinskt namnThallium
Atomnummer81
Fas6
ÄmnesklassMetaller
Relativ atommassa204,3833
GruppIII.A
Elektronegativitet
1,8
Oxidationstal
1, 3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p1
Densitet [g/cm3]
11,85
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
303,5
Kokpunkt [°C]
1457
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
46,1
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,129
Upptäckt
1861
Hårdhet [Mohs skala]
1,2
Elasticitetsmodul [GPa]
8
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
5,6 · 106
Skjuvmodul [GPa]
2,8
1a jonisationspotential [eV]
6,1083
2a jonisationspotential [eV]
20,428
3e jonisationspotential [eV]
29,829
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
26