SymbolO
Latinskt namnOxygenium
Atomnummer8
Fas2
ÄmnesklassIcke-metaller
Relativ atommassa15,9994
GruppVI.A
Elektronegativitet
3,5
Oxidationstal
-2, -1, 2
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p4
Densitet [g/cm3]
0,001429
Tillstånd
Gas
Smältpunkt [°C]
-218,79
Kokpunkt [°C]
-182,962
Kritisk punkt [°C]
-118,56
Kritiskt tryck [MPa]
5,043
Atomradie [pm]
48
Kovalentradie [pm]
73
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
0,2674
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,92
Upptäckt
1774
1a jonisationspotential [eV]
13,6181
2a jonisationspotential [eV]
35,117
3e jonisationspotential [eV]
54,934
Stabila isotoper
3
Instabila isotoper
5