SymbolS
Latinskt namnSulphur
Atomnummer16
Fas3
ÄmnesklassIcke-metaller
Relativ atommassa32,066
GruppVI.A
Elektronegativitet
2,5
Oxidationstal
-2, 2, 4, 6
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Densitet [g/cm3]
2,07
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
112,8
Kokpunkt [°C]
444,674
Kritisk punkt [°C]
1040
Kritiskt tryck [MPa]
20,7
Atomradie [pm]
88
Kovalentradie [pm]
102
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
0,269
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,71
Hårdhet [Mohs skala]
2,0
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
5 · 10-14
1a jonisationspotential [eV]
10,36
2a jonisationspotential [eV]
23,33
3e jonisationspotential [eV]
34,83
Stabila isotoper
4
Instabila isotoper
6