SymbolSr
Latinskt namnStrontium
Atomnummer38
Fas5
ÄmnesklassJordartsmetaller
Relativ atommassa87,62
GruppII.A
Elektronegativitet
1,0
Oxidationstal
2
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2
Densitet [g/cm3]
2,6
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
769
Kokpunkt [°C]
1384
Atomradie [pm]
219
Kovalentradie [pm]
182
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
35,3
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,3
Upptäckt
1790
Hårdhet [Mohs skala]
1,8
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
2 · 106
1a jonisationspotential [eV]
5,6948
2a jonisationspotential [eV]
11,03
3e jonisationspotential [eV]
43,6
Stabila isotoper
4
Instabila isotoper
13