SymbolSc
Latinskt namnScandium
Atomnummer21
Fas4
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa44,955910
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,3
Oxidationstal
3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
Densitet [g/cm3]
2,989
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1541
Kokpunkt [°C]
2750
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
15,8
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,568
Upptäckt
1876
Brinellhårdhet [MPa]
750
Elasticitetsmodul [GPa]
74
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,8 · 106
Skjuvmodul [GPa]
29
1a jonisationspotential [eV]
6,5614
2a jonisationspotential [eV]
12,8
3e jonisationspotential [eV]
24,76
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
14