SymbolAg
Latinskt namnArgentum
Atomnummer47
Fas5
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa107,8682
GruppI.B
Elektronegativitet
1,9
Oxidationstal
1, 2, 3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1
Densitet [g/cm3]
10,49
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
961,93
Kokpunkt [°C]
2212
Atomradie [pm]
165
Kovalentradie [pm]
153
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
429
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,232
Upptäckt
Antiken
Hårdhet [Mohs skala]
2,7
Vickershårdhet [MPa]
251
Brinellhårdhet [MPa]
24,5
Elasticitetsmodul [GPa]
83
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
6,3 · 107
Elektrisk resistivitet [10-6Ω.m]
0,0152
Skjuvmodul [GPa]
30
1a jonisationspotential [eV]
7,5762
2a jonisationspotential [eV]
21,49
3e jonisationspotential [eV]
34,83
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
25