SymbolSe
Latinskt namnSelenium
Atomnummer34
Fas4
ÄmnesklassIcke-metaller
Relativ atommassa78,96
GruppVI.A
Elektronegativitet
2,4
Oxidationstal
-2, 2, 4, 6
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4
Densitet [g/cm3]
4,80
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
217
Kokpunkt [°C]
685
Kritisk punkt [°C]
1493
Kritiskt tryck [MPa]
27,2
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
2,04
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,32
Upptäckt
1817
Hårdhet [Mohs skala]
2,0
Brinellhårdhet [MPa]
736
Elasticitetsmodul [GPa]
10
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
8 · 106
Skjuvmodul [GPa]
3,7
1a jonisationspotential [eV]
9,7524
2a jonisationspotential [eV]
21,19
3e jonisationspotential [eV]
30,82
Stabila isotoper
6
Instabila isotoper
14