SymbolSm
Latinskt namnSamarium
Atomnummer62
Fas6
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa150,36
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,2
Oxidationstal
2, 3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f6 5d0 6s2
Densitet [g/cm3]
7,54
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1077
Kokpunkt [°C]
1791
Atomradie [pm]
238
Kovalentradie [pm]
162
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
13,3
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,197
Upptäckt
1879
Vickershårdhet [MPa]
412
Brinellhårdhet [MPa]
441
Elasticitetsmodul [GPa]
50
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,1 · 106
Skjuvmodul [GPa]
20
1a jonisationspotential [eV]
5,6437
2a jonisationspotential [eV]
11,069
3e jonisationspotential [eV]
23,423
Stabila isotoper
7
Instabila isotoper
13