SymbolRu
Latinskt namnRuthenium
Atomnummer44
Fas5
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa101,07
GruppVIII.B
Elektronegativitet
2,2
Oxidationstal
2, 3, 4, 6, 8
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d7 5s1
Densitet [g/cm3]
12,41
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
2300
Kokpunkt [°C]
4000
Atomradie [pm]
178
Kovalentradie [pm]
126
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
117
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,238
Upptäckt
1843
Hårdhet [Mohs skala]
6,5
Brinellhårdhet [MPa]
2160
Elasticitetsmodul [GPa]
447
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,4 · 107
Skjuvmodul [GPa]
173
1a jonisationspotential [eV]
7,3605
2a jonisationspotential [eV]
16,76
3e jonisationspotential [eV]
28,47
Stabila isotoper
7
Instabila isotoper
9