SymbolRb
Latinskt namnRubidium
Atomnummer37
Fas5
ÄmnesklassAlkalimetaller
Relativ atommassa85,4678
GruppI.A
Elektronegativitet
0,8
Oxidationstal
1
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1
Densitet [g/cm3]
1,532
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
38,89
Kokpunkt [°C]
688
Kritisk punkt [°C]
1820
Kritiskt tryck [MPa]
16
Atomradie [pm]
265
Kovalentradie [pm]
211
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
58,2
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,363
Upptäckt
1861
Hårdhet [Mohs skala]
0,3
Brinellhårdhet [MPa]
0,216
Elasticitetsmodul [GPa]
2,4
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
4,78 · 107
1a jonisationspotential [eV]
4,1771
2a jonisationspotential [eV]
27,28
3e jonisationspotential [eV]
40,0
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
19