SymbolRh
Latinskt namnRhodium
Atomnummer45
Fas5
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa102,90550
GruppVIII.B
Elektronegativitet
2,2
Oxidationstal
2, 3, 4, 5
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8 5s1
Densitet [g/cm3]
12,45
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1963
Kokpunkt [°C]
3800
Atomradie [pm]
173
Kovalentradie [pm]
135
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
150
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,242
Upptäckt
1803
Hårdhet [Mohs skala]
6,0
Vickershårdhet [MPa]
1246
Brinellhårdhet [MPa]
1100
Elasticitetsmodul [GPa]
275
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
2,3 · 107
Skjuvmodul [GPa]
150
1a jonisationspotential [eV]
7,4589
2a jonisationspotential [eV]
18,08
3e jonisationspotential [eV]
31,06
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
19