SymbolRe
Latinskt namnRhenium
Atomnummer75
Fas6
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa186,207
GruppVII.B
Elektronegativitet
1,9
Oxidationstal
2, 3, 4, 6, 7
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d5 6s2
Densitet [g/cm3]
21,03
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
3180
Kokpunkt [°C]
5630
Atomradie [pm]
188
Kovalentradie [pm]
159
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
47,9
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,137
Upptäckt
1925
Hårdhet [Mohs skala]
7,0
Vickershårdhet [MPa]
2450
Brinellhårdhet [MPa]
1320
Elasticitetsmodul [GPa]
463
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
5,6 · 106
Skjuvmodul [GPa]
178
1a jonisationspotential [eV]
7,88
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
20