SymbolRn
Latinskt namnRadon
Atomnummer86
Fas6
ÄmnesklassÄdelgaser
Relativ atommassa222,0176
GruppVIII.A
Oxidationstal
2
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6
Densitet [g/cm3]
0,00919
Tillstånd
Gas
Smältpunkt [°C]
-71
Kokpunkt [°C]
-61,8
Kritisk punkt [°C]
104
Kritiskt tryck [MPa]
6,28
Atomradie [pm]
120
Kovalentradie [pm]
145
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
0,00364
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,094
Upptäckt
1900
1a jonisationspotential [eV]
10,7485
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
20