SymbolRa
Latinskt namnRadium
Atomnummer88
Fas7
ÄmnesklassJordartsmetaller
Relativ atommassa226,0254
GruppII.A
Elektronegativitet
0,9
Oxidationstal
2
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 7s2
Densitet [g/cm3]
5,5
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
700
Kokpunkt [°C]
1140
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
18,6
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,094
Upptäckt
1898
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
106
1a jonisationspotential [eV]
5,2789
2a jonisationspotential [eV]
10,148
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
16