SymbolPa
Latinskt namnProtaktinium
Atomnummer91
Fas7
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa231,0359
GruppV.B
Elektronegativitet
1,5
Oxidationstal
4, 5
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f2 6d1 7s2
Densitet [g/cm3]
15,37
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1550
Kokpunkt [°C]
4225
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
47
Upptäckt
1917
1a jonisationspotential [eV]
5,89
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
13