SymbolPm
Latinskt namnPromethium
Atomnummer61
Fas6
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa146,9151
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,2
Oxidationstal
3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f5 5d0 6s2
Densitet [g/cm3]
7,23
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1168
Kokpunkt [°C]
2460
Atomradie [pm]
205
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
17,9
Upptäckt
1945
Elasticitetsmodul [GPa]
46
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,3 · 106
Skjuvmodul [GPa]
18
1a jonisationspotential [eV]
5,55
2a jonisationspotential [eV]
10,903
3e jonisationspotential [eV]
22,283
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
14