SymbolPr
Latinskt namnPraseodymium
Atomnummer59
Fas6
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa140,90765
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,2
Oxidationstal
3, 4
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f3 5d0 6s2
Densitet [g/cm3]
6,773
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
931
Kokpunkt [°C]
3212
Atomradie [pm]
247
Kovalentradie [pm]
164
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
12,5
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,193
Upptäckt
1885
Vickershårdhet [MPa]
400
Brinellhårdhet [MPa]
481
Elasticitetsmodul [GPa]
37
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,4 · 106
Skjuvmodul [GPa]
15
1a jonisationspotential [eV]
5,464
2a jonisationspotential [eV]
10,551
3e jonisationspotential [eV]
21,62
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
14