SymbolPo
Latinskt namnPolonium
Atomnummer84
Fas6
ÄmnesklassMetaller
Relativ atommassa208,9824
GruppVI.A
Elektronegativitet
2,0
Oxidationstal
2, 4, 6
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p4
Densitet [g/cm3]
9,3
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
254
Kokpunkt [°C]
962
Atomradie [pm]
135
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
20
Upptäckt
1898
1a jonisationspotential [eV]
8,4167
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
33