SymbolPu
Latinskt namnPlutonium
Atomnummer94
Fas7
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa244,0642
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,3
Oxidationstal
3, 4, 5, 6
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f6 6d0 7s2
Densitet [g/cm3]
19,86
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
641
Kokpunkt [°C]
3232
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
6,74
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,13
Upptäckt
1940
Elasticitetsmodul [GPa]
96
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
6,7 · 105
Skjuvmodul [GPa]
43
1a jonisationspotential [eV]
6,06
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
16