SymbolPt
Latinskt namnPlatinium
Atomnummer78
Fas6
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa195,08
GruppVIII.B
Elektronegativitet
2,2
Oxidationstal
2, 4, 6
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d9 6s1
Densitet [g/cm3]
21,45
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1772
Kokpunkt [°C]
3827
Atomradie [pm]
177
Kovalentradie [pm]
128
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
71,6
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,13
Upptäckt
1735
Hårdhet [Mohs skala]
4,3
Vickershårdhet [MPa]
549
Brinellhårdhet [MPa]
392
Elasticitetsmodul [GPa]
168
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
9,4 · 106
Elektrisk resistivitet [10-6Ω.m]
0,106
Skjuvmodul [GPa]
61
1a jonisationspotential [eV]
9,0
2a jonisationspotential [eV]
18,563
Stabila isotoper
6
Instabila isotoper
28