SymbolPd
Latinskt namnPalladium
Atomnummer46
Fas5
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa106,42
GruppVIII.B
Elektronegativitet
2,2
Oxidationstal
2, 4
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s0
Densitet [g/cm3]
12,02
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1554
Kokpunkt [°C]
3980
Atomradie [pm]
169
Kovalentradie [pm]
131
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
71,8
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,244
Upptäckt
1803
Hårdhet [Mohs skala]
4,8
Vickershårdhet [MPa]
461
Brinellhårdhet [MPa]
37,3
Elasticitetsmodul [GPa]
121
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
107
Skjuvmodul [GPa]
44
1a jonisationspotential [eV]
8,3369
2a jonisationspotential [eV]
19,63
3e jonisationspotential [eV]
32,93
Stabila isotoper
6
Instabila isotoper
15