SymbolOs
Latinskt namnOsmium
Atomnummer76
Fas6
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa190,2
GruppVIII.B
Elektronegativitet
2,2
Oxidationstal
2, 3, 4, 6, 8
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d6 6s2
Densitet [g/cm3]
22,6
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
3045
Kokpunkt [°C]
5000
Atomradie [pm]
185
Kovalentradie [pm]
128
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
87,6
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,13
Upptäckt
1803
Hårdhet [Mohs skala]
8,0
Brinellhårdhet [MPa]
3920
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,23 · 107
Skjuvmodul [GPa]
222
1a jonisationspotential [eV]
8,7
Stabila isotoper
7
Instabila isotoper
12