SymbolNb
Latinskt namnNiobium
Atomnummer41
Fas5
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa92,90638
GruppV.B
Elektronegativitet
1,6
Oxidationstal
3, 5
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d4 5s1
Densitet [g/cm3]
8,57
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
2468
Kokpunkt [°C]
4742
Atomradie [pm]
198
Kovalentradie [pm]
137
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
53,7
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,265
Upptäckt
1801
Hårdhet [Mohs skala]
6,0
Vickershårdhet [MPa]
1320
Brinellhårdhet [MPa]
736
Elasticitetsmodul [GPa]
105
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
6,7 · 106
Skjuvmodul [GPa]
38
1a jonisationspotential [eV]
6,7589
2a jonisationspotential [eV]
14,32
3e jonisationspotential [eV]
25,04
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
21