SymbolNi
Latinskt namnNiccolum
Atomnummer28
Fas4
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa58,69
GruppVIII.B
Elektronegativitet
1,8
Oxidationstal
2, 3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
Densitet [g/cm3]
8,908
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1455
Kokpunkt [°C]
2732
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
90,7
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,444
Upptäckt
1751
Hårdhet [Mohs skala]
4,0
Vickershårdhet [MPa]
638
Brinellhårdhet [MPa]
700
Elasticitetsmodul [GPa]
200
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,4 · 107
Skjuvmodul [GPa]
76
1a jonisationspotential [eV]
7,6398
2a jonisationspotential [eV]
18,168
3e jonisationspotential [eV]
35,17
Stabila isotoper
5
Instabila isotoper
7