SymbolNp
Latinskt namnNeptunium
Atomnummer93
Fas7
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa237,0482
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,3
Oxidationstal
3, 4, 5, 6, 7
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f4 6d1 7s2
Densitet [g/cm3]
20,25
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
640
Kokpunkt [°C]
3900
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
6,3
Upptäckt
1940
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
8,3 · 105
1a jonisationspotential [eV]
6,2657
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
15