SymbolNe
Latinskt namnNeon
Atomnummer10
Fas2
ÄmnesklassÄdelgaser
Relativ atommassa20,1797
GruppVIII.A
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6
Densitet [g/cm3]
0,0008999
Tillstånd
Gas
Smältpunkt [°C]
-248,67
Kokpunkt [°C]
-246,048
Kritisk punkt [°C]
-228,75
Kritiskt tryck [MPa]
2,76
Atomradie [pm]
38
Kovalentradie [pm]
69
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
0,0493
Värmekapacitet [J K-1g-1]
1,03
Upptäckt
1898
1a jonisationspotential [eV]
21,5645
2a jonisationspotential [eV]
40,962
3e jonisationspotential [eV]
63,45
Stabila isotoper
3
Instabila isotoper
5