SymbolNd
Latinskt namnNeodymium
Atomnummer60
Fas6
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa144,24
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,2
Oxidationstal
3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f4 5d0 6s2
Densitet [g/cm3]
7,003
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1021
Kokpunkt [°C]
3068
Atomradie [pm]
206
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
16,5
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,19
Upptäckt
1885
Vickershårdhet [MPa]
343
Brinellhårdhet [MPa]
265
Elasticitetsmodul [GPa]
41
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,6 · 106
Skjuvmodul [GPa]
16
1a jonisationspotential [eV]
5,525
2a jonisationspotential [eV]
10,727
3e jonisationspotential [eV]
22,076
Stabila isotoper
7
Instabila isotoper
10