SymbolNa
Latinskt namnNatrium
Atomnummer11
Fas3
ÄmnesklassAlkalimetaller
Relativ atommassa22,98768
GruppI.A
Elektronegativitet
0,9
Oxidationstal
1
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s1
Densitet [g/cm3]
0,9725
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
98,81
Kokpunkt [°C]
882,9
Kritisk punkt [°C]
2300
Kritiskt tryck [MPa]
35
Atomradie [pm]
190
Kovalentradie [pm]
154
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
141
Värmekapacitet [J K-1g-1]
1,23
Upptäckt
1807
Hårdhet [Mohs skala]
0,4
Brinellhårdhet [MPa]
0,69
Elasticitetsmodul [GPa]
10
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
2,01 · 107
Skjuvmodul [GPa]
3,3
1a jonisationspotential [eV]
5,1391
2a jonisationspotential [eV]
47,286
3e jonisationspotential [eV]
71,641
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
6