SymbolMo
Latinskt namnMolybdaneum
Atomnummer42
Fas5
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa95,94
GruppVI.B
Elektronegativitet
1,8
Oxidationstal
2, 3, 4, 5, 6
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1
Densitet [g/cm3]
10,22
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
2617
Kokpunkt [°C]
4650
Atomradie [pm]
190
Kovalentradie [pm]
145
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
138
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,25
Upptäckt
1785
Hårdhet [Mohs skala]
5,5
Vickershårdhet [MPa]
1530
Brinellhårdhet [MPa]
1500
Elasticitetsmodul [GPa]
329
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,73 · 107
Skjuvmodul [GPa]
20
1a jonisationspotential [eV]
7,0924
2a jonisationspotential [eV]
16,461
3e jonisationspotential [eV]
27,16
Stabila isotoper
7
Instabila isotoper
13