SymbolMn
Latinskt namnManganum
Atomnummer25
Fas4
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa54,93805
GruppVII.B
Elektronegativitet
1,5
Oxidationstal
2, 3, 4, 6, 7
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Densitet [g/cm3]
7,44
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1244
Kokpunkt [°C]
2100
Atomradie [pm]
161
Kovalentradie [pm]
139
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
7,82
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,48
Upptäckt
1774
Hårdhet [Mohs skala]
5,0
Brinellhårdhet [MPa]
196
Elasticitetsmodul [GPa]
198
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
6,2 · 105
1a jonisationspotential [eV]
7,434
2a jonisationspotential [eV]
15,64
3e jonisationspotential [eV]
33,667
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
10