SymbolMg
Latinskt namnMagnesium
Atomnummer12
Fas3
ÄmnesklassJordartsmetaller
Relativ atommassa24,3050
GruppII.A
Elektronegativitet
1,2
Oxidationstal
2
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2
Densitet [g/cm3]
1,735
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
648,8
Kokpunkt [°C]
1090
Atomradie [pm]
145
Kovalentradie [pm]
130
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
156
Värmekapacitet [J K-1g-1]
1,02
Upptäckt
1808
Hårdhet [Mohs skala]
2,25
Brinellhårdhet [MPa]
260
Elasticitetsmodul [GPa]
45
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
2,24 · 107
Skjuvmodul [GPa]
17
1a jonisationspotential [eV]
7,6462
2a jonisationspotential [eV]
15,035
3e jonisationspotential [eV]
80,143
Stabila isotoper
3
Instabila isotoper
5