SymbolLu
Latinskt namnLutecium
Atomnummer71
Fas6
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa174,967
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,2
Oxidationstal
3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d1 6s2
Densitet [g/cm3]
9,842
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1663
Kokpunkt [°C]
3395
Atomradie [pm]
217
Kovalentradie [pm]
160
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
16,4
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,15
Upptäckt
1907
Vickershårdhet [MPa]
1160
Brinellhårdhet [MPa]
893
Elasticitetsmodul [GPa]
69
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,8 · 106
Skjuvmodul [GPa]
27
1a jonisationspotential [eV]
5,4259
2a jonisationspotential [eV]
13,888
3e jonisationspotential [eV]
20,957
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
21