SymbolLi
Latinskt namnLithium
Atomnummer3
Fas2
ÄmnesklassAlkalimetaller
Relativ atommassa6,941
GruppI.A
Elektronegativitet
1,0
Oxidationstal
1
Elektronkonfiguration
1s2 2s1
Densitet [g/cm3]
0,534
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
180,54
Kokpunkt [°C]
1347
Kritisk punkt [°C]
2950
Kritiskt tryck [MPa]
67
Atomradie [pm]
167
Kovalentradie [pm]
134
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
84,7
Värmekapacitet [J K-1g-1]
3,582
Upptäckt
1870
Hårdhet [Mohs skala]
0,6
Elasticitetsmodul [GPa]
4,9
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,17 · 107
Skjuvmodul [GPa]
4,2
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
2