SymbolLr
Latinskt namnLawrencium
Atomnummer103
Fas7
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa260,1053
GruppIII.B
Oxidationstal
3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d1 7s2
Tillstånd
Solid
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
10
Upptäckt
1961
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
2